ƏSAS SƏHİFƏ
XƏBƏRLƏR
ÜMUMİ MƏLUMAT
QARABAĞ
KƏLBƏCƏR
AĞDABAN HAQQINDA
AĞDABAN FACİƏSİ
TARİX
ERMƏNİ TERRORU
DƏDƏ ŞƏMŞİR
- Bayatılar
- Qoşmalar
- Gəraylılar
- AZƏRBAYCANIN
ŞƏHİDLƏR
MƏQALƏLƏR
KİTABLAR
SƏNƏDLƏR
HADİSƏLƏR
FOTO ARXİV

 

Bu sayt Milli-Mədəni İnkişafa Dəstək İctimai birliyinin dəstəyi ilə yaradılmışdır.

 


ÜMUMİ GİRİŞ: 6 APREL 1993 - Kəlbəcər


Qəhrəman Azərbaycan xalqının öz müstəqil dövlətini yaratmaq uğrunda apardığı mübarizə keşməkeşli, ağır və Ermənistan Respublikasmm ölkəmizə qarşı törətdiyi qanlı, dəhşətli fəlakətlərlə, faciələrlə yaddaşımıza əbədi həkk olun-muşdur.
Ermənistan Respublikası Sovet rejiminin ermənipərəst rəhbərlərinin himayəsi altında ərazi iddialarım irəli sürərək, Azərbaycan Respublikasmm Dağlıq Qarabağ bölgəsi və Kəlbəcər rayonu da daxil olmaqla, ona bitişik 7 rayonu işğal edərək, Azərbaycana qarşı ədalətsiz müharibəyə baş-ladı.
Dağlıq Qarabağdan kənarda yerləşən, 1936kv.km ərazisi, 58 min nəfər əhalisi olan Kəlbəcər rayonu 1993-cü il mart ayının sonu, aprel ayının əvvəllərində Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfmdən işğal edilmiş, dinc əhaliyə vəhşicəsinə divan tutulmuş, min illər boyu yaşadığı ata-baba torpağmdan qovularaq didərgin salmmışdır. 1992-ci il aprel ayının 7-dən 8-nə keçən gecə erməni faşistləri Xocalı soyqırımınm davamı kimi Kəlbəcər rayonunun 130 evdən ibarət olan Ağdaban kəndini tamamilə yandırmış, kəndin 779 nəfər dinc sakininə divan tutmuşdur. Erməni qəddarlığmm həddi-hüdudu yox idi. 67 nəfər qətlə yetirilmiş, onların arasmda 8 nəfər 90-100 yaşlı qoca, 2 nəfər azyaşlı uşaq, 7 nəfər qadın diri-diri odda yandırılmış, 2 nəfər itkin düşmüş, 12 nəfərə ağır bədən xəsa-rəti yetirilmişdir.
Ermənistan Respublikasmm münaqişədə, o cümlədən Kəlbəcər rayonunun işğalmda iştirakı qeyri-hökumət təşkilatı olan "Human Rights Watch/Helsinki" "Azərbaycan. Dağlıq Qarabağda münaqişənin 7 ili" (Nyu-York, 1994-cü il, səh. 67-73) məcmuəsində də təsdiq olunmuşdur. Bundan əlavə, 1998-ci ildə Ermənistanda keçirilən seçkilər zamanı səyyar səsvermə qutuları Kəlbəcər rayonunda yerləşdirilən erməni əsgərlərinin səsini toplamaq üçün Ermənistan Respukbli-kasının dövlət sərhəddindən keçirilmişdir ki, bu da ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun Er-mənistanda 1998-ci il 16 və 30 mart tarixlərində keçiri-bn prezident seçkilərinə dair 1998-ci il 10 aprel tarixli ye-kun hesabatında öz əksini tapmışdır.
Artıq 9 ildir ki, Kəlbəcər rayonunun əhalisi Azərbaycan Respublikasmm 56 rayon və şəhərinin 707 yaşayış məntə-qəsində çadırlarda, qazma daxmalarda, fermalarda, yol kə-narlarmda, inzibati binalarda dözülməz şəraitdə yaşayır.
Bu günə qədər ağır və dözülməz şəraitdə yaşamasma baxmayaraq, Kəlbəcər rayonunun əhalisi zəmanəmizin ən görkəmli dövlət xadimi, dünya şöhrətli siyasətçi, Azərbaycan Respublikasmm Prezidenti möhtərəm cənab Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll ohmacağma inanır və doğma torpaqlarma qayıtmaq arzusu ilə yaşayıb işləyir.

 
 

 


© 2014 - Bu sayt Milli-Mədəni İnkişafa Dəstək İctimai birliyinin dəstəyi ilə yaradılmışdır.
Site by: WebStudio.Az