ƏSAS SƏHİFƏ
XƏBƏRLƏR
ÜMUMİ MƏLUMAT
QARABAĞ
KƏLBƏCƏR
AĞDABAN HAQQINDA
AĞDABAN FACİƏSİ
TARİX
ERMƏNİ TERRORU
DƏDƏ ŞƏMŞİR
- Bayatılar
- Qoşmalar
- Gəraylılar
- AZƏRBAYCANIN
ŞƏHİDLƏR
MƏQALƏLƏR
KİTABLAR
SƏNƏDLƏR
HADİSƏLƏR
FOTO ARXİV

 

Bu sayt Milli-Mədəni İnkişafa Dəstək İctimai birliyinin dəstəyi ilə yaradılmışdır.

 


İSTİSU - DAĞLARIN MÖCÜZƏLİ DİYARI


 


Təbiətin Kəlbəcərə bəxş etdiyi min bir nemətdən biri də bizi dünyaya tanıdan və loğman kimi neçə milyon insanı sağaldaraq həyata qaytaran dirlik suyu – İSTİSUDUR.
İstisu Kəlbəcərin qərb hissəsində silsilə dağ yamaclarındadır. Göyçə gölündən 300 verstlik yolda yerləşir. Dəniz səviyyəsindən 2225 metr yüksəklikdədir. Oradan dəmiryol stansiyasına (Ağstafaya) 112 verstlik maşın yoludur. Yevlax-Bərdə dəmir yolu ilə isə İstisuya Tərtər-Ağdərədən keçən yol 200 km-dir. Kəlbəcər-İstisu arası isə Tərtər çayı boyunca uzanan maşın yolu ilə 25 km-dir. 1940-cı ildə 2 sahədə (Kəlbəcər-Ağdərə, Kəlbəcər-İstisu) İstisu-Tərtər yolu çəkilmişdi.
Azərbaycan təbiətinin bilicisi, mərhum akademik Mirəli Qaşqayın gözü ilə bu yerlərə baxsaq və dili ilə desək, belə alınardı: “...Kəlbəcər rayonundakı İstisu mineral su bulağı təbiətin gözəl hədiyəsidir. Öz kimyəvi tərkibi və fiziki xüsusiyyətlərinə görə, bu sular dünyada məşhur olan Karlovı-Varı bulaqlarının (Çexoslovakiyadadır) eynidir və bəzi xüsusiyyətlərinə görə dünyada yeganədir”.
O, zamanın ən körkəmli kimyaçı alimi E.E.Karstenski Kəlbəcər ərazisindəki mineral suları yoxladıqdan sonra İstisuyun müalicəvi əhəmiyyətini daha yüksək (hətta- Karlovı-Varıdan da yüksək) qiymətləndirmiş və bu mülicə otağının təkcə bu əraziyə, Azərbaycana, SSRİ-yə deyil, dünyaya şöhrət gətirəcək bir mənbə olduğunu göstərmişdir.

 


İstisuyun istiliyi 58,8 0C qədərdir. Cəmi mineralların sayı 6,7 qrama çatan 1 litr suyun tərkibi göstərir ki, litium, brom, yod, mərgümüş, fosfor, sink, med, nikel, maqnezium, dəmir və s. kimyəvi maddələrlə zəngindir. Bu bulaqlardan biri 8 metrədək hündürlükdə fəvvarə vurur. Verilən məlumatlar göstərir ki, İstisu mənbələrindən hər il 3 milyard 963 mln. litr su çıxır. Sudolduran sexlər isə bunun cəmi 22 mln. litrindən istifadə edir. Qalan 3 milyard 941 milyon 316 min litr su havayı axıb gedir. Axan sular yığılıb satılsaydı ildə 630mln 610min 560 manat gəlir əldə etmək olardı.
İstisu mineral bulaqları 1138-cu ildə güclü zəlzələ zamanı yerin qabarması, çatlaması nəticəsində əmələ gəlmişdir. İstisu mineral bulaq suyu hipertermal, karbon qazlı, hidrokarbonatlı-xloridli-sulfatlı-natriumludur. İstisu mineral bulaqları fəaliyyətdə olan 12 bulaqdan ibarətdir. 1 saylı buruq quyusundan çıxan suyun kimyəvi tərkibi.


M4,9 CO7,1 HCO3S3. C134 SO41 T 61 dərəcə C-dir.
Na75. Ca14
Çexiyanın Karlovi-Vari və Ermənistanın Cermuk mineral sularına yaxındır. Bu mineral bulaqların suyu müalicə məqsədilə içilir və ondan vanna kimi istifadə edilir. İstisu kurortunda mə`də-bağırsaq xəstəliyinə, maddələr mübadiləsi pozğunluqlarına, sinir sistemi, hərəkət orqanları və ginekoloji, uroloji xəstəliklərə tutulanlar müalicə olunurlar. İstisu mineral bulaqlarının suyundan alınan duzlar xronik qəbizlik, qaraiyər, öd kisəsi, qastrit və s. xəstəliklərin müalicəsində işlədilir.
İstisuit mineralı. – amfibol qrupuna aid olan mineraldır. Onun tərkibi belədir.

7,6 (Ca, Na) 0,5 (A1 Fe+3) (Si4O11) 2H2O

Sütunvari kristallar və lifli (uzunluğu 2-3 sm) aqreqatlar əmələ gətirir. Külü boz rənglidir. Sərtliyi 5-5,5-dir. Kəlbəcər rayonu ərazisindəki Dəlidağ intruzivi ətrafındakı kontakt-metasomatik mineral assosiasiyasında vollastonitlə sıx paragenezdə rast gəlir. Burada istisu qarnitoit intrusivinin əhəngdaşı ilə kontaktında əmələ gəlmişdir.
İstisuit mineralı Kəlbəcər rayonundakı İstisu kurortunun adındandır.

Azərbaycan Dövlət Plan Komitəsinə Kürdüstan QİK-in sədri və İşlər İdarəsinin sədri “İstisu” kurortunun beynəlxalq əhəmiyyətindən bəhs edən və buranın inkişafına əsaslı vəsait ayrılmasına diqqət yetirilməsi üçün məktub yazıblar. 14 mart 1928-ci il tarixli, 1524 saylı həmin məktubu Dövlət Plan Komitəsi 29 mart 1928-ci il tarixdə 643N-ilə qəbul edib.
SSRİ Dövlət Plan Komitəsi 12 may 1928-ci il tarixli yığıncağında belə bir məzmunda qərar çıxarır: “İstisu sanatoriyasının il boyu fəaliyyəti, bu sanatoriyanın həm də istirahət zonası kimi xidməti nəzərə alınsın və elimi-praktik işlərin görülməsi üçün buraya tədqiqatçıların cəlb olunması, yolların çəkilməsi, burada klinikanın açılması, mineral suyun Bakıya, qazlaşdırılmış halda daşınması nəzərdə tutulsun. SSRİ Səhiyyə Xalq Komisarlığına tapşırılsın ki, burada işləyənlər üçün yaşayış evləri və stasionar müalicə üçün 100 min rubl vəsait ayrılsın”.
İstisu sanatoriyasına ilk dəfə olaraq, 350 rubl maaşla 2 həkim, 150 rubl maaşla 2 tibb bacısı və 50 rubl maaşla 1 sanitarın ayrılması da məhz həmin qərarda öz əksini tapmışdır.
İstisuda müalicə-istirahət zonasının yaranması 1925-ci ildən Azərbaycan hökumətinin diqqət mərkəzində olmuşdur. Hələ 1926-cı ildə İstisudakı su mənbələrində istirahət-müalicə tikintiləri aparılması barədə qərar qəbul edilmişdi.
1963-cü il may ayının 28-də Az. KP MK və AZ. SSR Nazirlər Soveti aşağıdakı məzmunda qərar qəbul edir:
1. AHİŞ və Az. SSR EA, eləcə də respulika Səhiyyə Nazirliyinə tapşırılsın ki, Kəlbəcərin ərazisindəki İstisu mineral sularından səmərəli istifadə üçün 2 ay müddətinə tədbirlər həyata keçirsinlər. Belə ki, buradakı mənbəələrdə olan suyun miqdarı və kefiyyəti barədə, buruqların işləməsi, suların, xüsusilə də Tutquçay ərazisindəki istisuyun fiziki-kimyəvi, həmçinin müalicəvi əhəmiyyəti öyrənilsin.
2. AHİŞ-dən istisuyun ehtiyyatı, tərkibi və müalicəvi əhəmiyyətinin öyrənilməsi barədə təşkil olunmuş Dövlət Komissiyasının mə`lumatlarının SSRİ Nazirlər Sovetində təsdiqini sür`ətləndirsin.
3. Zaqafqaziya Geoloji Kəşfiyyat Komitəsindən ildə 10 ton quru mineral duz
istehsal edəcək İstisu mineral sudoldurma zavodunun tikintisinin təsdiqi tələb olunsun.
18 iyun 1968-ci il tarixdə İstisu, Naftalan və Abşeron sanatoriyalarının vəziyyəti Mərkəzi Komitənin bürosunda müzakirə edilir və qərara alınır ki, tə`cili olaraq yerdə vəziyyət öyrənilsin və mülki aviasiya yerli icraiyyə komitələrinin köməyi ilə Naftalan-Yevlax, İstisu-yevlax və respublikanın digər mərkəzi şəhərlərinə hava marşurutu açılmasını tə`min etsinlər. Bİr ay müddətinə bu məsələ Mərkəzi Komitədə yenidən müzakirə olunsun. Bərdə-İstisu magistral yolunun yenidən çəkilişi və bərpası Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin Mərkəzi Yol İdarəsinə tapşırılsın və həmin təşkilat bu problemin həlli üçün təxirəsalınmaz tədbirlər görsün. İstisu sanatoriyasının zəruri ərzaq və digər məhsullarla təchiz olunmasında yol verilmiş nöqsanlar aradan qaldırılsın. Kəlbəcər Rayon Partiya Və İcraiyyə komitələri, Rayon Həmkarlar Komitəsi, Səhiyyə Nazirliyi, AHİŞ dekabr ayının 1-dək vəziyyət barədə Azərb KP MK-ya mə`lumat versin.


İstisuda müalicə-istirahət zonasının yaranması Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra, daha dəqiq desək, 1925-ci ildən Azərbaycan hökumətinin diqqət mərkəzində olmuşdur. Hələ 1926—cı ildə Respublika Ali İqtisad Soveti İstisudakı su mənbələrində istirahət-müalicə tikintiləri aparılması barədə qərar qəbul etmişdir. Sonralar bu məsələ Azərb KP MK-nin birinci katibi M.C.Bağırovun şəxsi diqqət mərkəzində olmuşdur. 1928-ci ildə isə İstisu sanatoryasının tikilməsi, yollar çəkilməsi sovetlərin qurultayında qaldırılmış, M.C.Bağırov öz məruzəsində İstisuya xeyli yer ayırmışdır.
Otuzuncu illərin sonlarında M.C.Bağırov özü İstisuda olmuş, tikinti işləri ilə maraqlanmışdır.

Görkəmli seleqsiyaçı alim, ictimai və dövlət xadimi, Azərbaycan KP MK –nin birinci katibi İ. Mustafayev əllinci illərdə Kəlbəcər əhalisinin köçürülməsi, buradan ancaq yaylaq kimi istifadə edilməsi barədə ermənilərin hiylə və məkirli siyasətinin formalaşdırdığı bu fikiri puça çıxarmaq üçün Kəlbəcərə xüsusi diqqət yetirmişdir.

1987-89-cu illər ərzində İstisu qəsəbəsində 3000 kvm. yaşayış evi, 192 şagird-yerlik məktəb, 140 uşaq yerlik uşaq baxçası, 70 yerlik ambulatoriya (xəstəxana ilə birlikdə), 400 yerlik qış kino-teatrı, 25000 nüsxə kitab fondu olan kitabxana, 250 kvm-lik dükan, sutkada 900 kubmetr su vuran sutəçhizatı tikintisinin başa çatdırılması da icraçı təşkilatlara tapşırılmışdır.


Verilən məlumatlar göstərir ki, İstisu mənbələrindən hər il 3 milyard 963 milyon316 min letr su cıxır. Sudolduran sexlər isə bunun cəmi 22 milyon litrindən istifadə etmək güçündədir. Qalan 3 milyard 941 milyon 316.000 litr istisu havayı axıb gedir. Əgər həmin sular yığılıb satılarsa, bir ildə 630 milyon 610 min manat 560 manat gəlir əldə etmək olar. Azərbaycan SSR Dövlət Plan Komitəsi istisu mənbələrindən istifadə edilməsi məsələsini müzakirə edərək, 1968-ci ildə hər il 10 milyon şərti-butulka istisu istehsal edən zavod tikilməsi barədə tədbir görmüşdür.

 

 


© 2014 - Bu sayt Milli-Mədəni İnkişafa Dəstək İctimai birliyinin dəstəyi ilə yaradılmışdır.
Site by: WebStudio.Az