ƏSAS SƏHİFƏ
XƏBƏRLƏR
ÜMUMİ MƏLUMAT
QARABAĞ
KƏLBƏCƏR
AĞDABAN HAQQINDA
AĞDABAN FACİƏSİ
TARİX
ERMƏNİ TERRORU
DƏDƏ ŞƏMŞİR
- Bayatılar
- Qoşmalar
- Gəraylılar
- AZƏRBAYCANIN
ŞƏHİDLƏR
MƏQALƏLƏR
KİTABLAR
SƏNƏDLƏR
HADİSƏLƏR
FOTO ARXİV

 

Bu sayt Milli-Mədəni İnkişafa Dəstək İctimai birliyinin dəstəyi ilə yaradılmışdır.

 


DƏDƏ ŞƏMŞİRİN HƏYAT YOLU


Dəmirçidam kəndi Göyçənin gədiyində yerləşir. O, vaxt ustad - dədə, peşəkar – ifaçı aşıqlarından və el şairlərindən Ağ Aşıq, Aşıq Alı, Aşıq Ələsgər, Şair Məmmədhüseyn, Aşıq Musa, Zodlu Aşıq Abdulla, Aşıq Nəcəf, Aşıq Talıb, Aşıq Bəsti və b.Miskin Abdal ocağının pir nəslindən olan Məşədi Məmmədalı oğlu Ağdabanlı qurbangilə tez-tez gəlib - gedirdilər. Onlar dəmirçidamlıları vüqarlı, ilqarlı oğul-qızlarının xeyir işlərinin “Divani” və “Düvaqqapması”nı oxuyub, onlara qoşa qarımaları üçün xeyir-duva verirdilər.
Dədə Şəmişirin babası Məşədi Məmmədalı kişi Ağdaban kəndinin Çayqovuşan deyilən axar-baxarlı, cənnətməkan bir güşəsində məskunlaşdıqdan sonra sovet hakimiyyəti qurulanədək - 1920-ci ilə kimi Dədə-baba yurdu Dəmirçidam kəndinin Qoşabulaq ərazisinə və söyüdlüçay yaylağına yaylağa çıxarmış. Ağdaban kəndi Şəmşirin ata yurdu Dəmirçidam kəndinə nisbətən təbiətinin axar-baxarlığına, havasının saflığına görə daha gözəldir. Bura dörd tərəfdən uca dağlarla, ormanlarla əhatə olunmuşdur. Lilparlı kebur bulaqları, xəstələrin dərdinə dərman olan ab-havası, əlçatmaz, ünyetməz zirvələri gələni-gedəni yoldan edərdi. Əkinçilik-maldarlıqla, yeri gələndə dülgərliklə də məşğul olan Məşədi Məmmədalı ömrünün-gününün qalan hissəsini gözəlliklər məskəni Ağdabanda yurd salmaqda görür. Beləliklə də, o Ağdabanda - Çayqovuşanda məskunlaşır.
Aşıq Şəmişir Qurban oğlu Qocayev 1893-cü ildə Azərbaycanın Kəlbəcər rayonunun Dəmirçidam kəndində el şair-aşığı Ağdabanlı şair Qurban Məşədi Məmmədalı Məhərrəm oğlunun ailəsində dünyaya göz açmışdır.

Dədə Şəmşir “Mənim” rədifli bəyani-halında oxucusu ilə olum və gün - güzaran tarixini belə bölüşür.

Min səkkiz yüz doxsan üçdə anadan,
Olmuşam, bu qədər yaşım var mənim.
Murov, Qoşqar, Kəpəz, Çilgəz, Dəlidağ,
Məskənim olubdu bu dağlar mənim.

Yaylaqda yayladım çobanlarınan,
Gün keçirdim namus,qeyrət, arınan.
Dolandım ellərdə etibarınan,
Dedilər adıma bəxtəvər mənim...

Dədə Şəmşirin babası Məhərrəm oğlu Məşədi Məmmədalı ilə yanaşı qardaşları məşədi Məmməd, Oruc da 1901-1903- cü illərdə Ağdabana köçüb özlərinə yurd salmışlar.
Qurban da burada yaşamışdır. Ustadın oğlu Qəmbər Qurbanovun bizə verdiyi məlumatdan aydın olur ki, Məşədi Məmmədalı, qardaşları məşədi Məmməd və Oruc Məhərrəm oğlulları Ağdabanda yürd saldıqları mülkü Teymurxan bəylərindən satın alıb özlərinə mülk etmişlər. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, digər aşıqlara nisbətən Aşıq Şəmşirin olum, ölüm tarixi ona verilən bütün sənədlərdə olduğu kimidir.

Aşıq Şəmşir ədəbi ictimaiyyət bilik-bacarığına, aşıqlıq ədəbinə, yol ərkanına, ustadlığına görə ona Aşıqlar “Dədə”si ləqəbini- təxəllüsünü vermiş və adından əvvəl işlətmişlər. Ləqəb – təxəllüs ustada, peşəkar ifaçı aşığa əksər hallarda mənsub olduğu xalqın alimləri-müdrikləri, ağsaqqaları tərəfindən verilir.
Məhz Aşıq Şəmşirə də bu ləyaqətli ləqəb təxəllüsü ədəbi ictimaiyyət, ziyalılar, aqillər, müdriklər, ağsaqqallar, aşıq həvəskarları tərəfindən 50-ci illərdən sonrta verilmişdir.

 


© 2014 - Bu sayt Milli-Mədəni İnkişafa Dəstək İctimai birliyinin dəstəyi ilə yaradılmışdır.
Site by: WebStudio.Az