ƏSAS SƏHİFƏ
XƏBƏRLƏR
ÜMUMİ MƏLUMAT
QARABAĞ
KƏLBƏCƏR
AĞDABAN HAQQINDA
AĞDABAN FACİƏSİ
TARİX
ERMƏNİ TERRORU
DƏDƏ ŞƏMŞİR
- Bayatılar
- Qoşmalar
- Gəraylılar
- AZƏRBAYCANIN
ŞƏHİDLƏR
MƏQALƏLƏR
KİTABLAR
SƏNƏDLƏR
HADİSƏLƏR
FOTO ARXİV

 

Bu sayt Milli-Mədəni İnkişafa Dəstək İctimai birliyinin dəstəyi ilə yaradılmışdır.

 


AZƏRBAYCANIN


Dinəndə təmkindən, vardan danışır
Qəhraman elləri Azərbaycanın.
Gələcəyə bol məhsulla yaraşır.
Fədəkar əlləri Azərbaycanın.

Mə’dən yuvasıdı aranı, dağı.
Qızıl yatağıdı Söyüdlü dağı,
Bu sərvətin çoxdan vardı sorağı,
Sərvətdi çölləri Azərbaycanın.

Havası tərtəmiz,suları dərman,
Naftalan,İstisu olubdu loğman.
Xoş halına,belə yerdə yaşayan,
Safdı nəsilləri Azərbaycanın.

Naxçıvan,Qarabağ verib baş-başa,
Qeyrət halal olsun belə qardaşa.
Yüz il ömrüm olsa edəm tamaşa,
Var xoş əməlləri Azərbaycanın.

Daşkəsən papağın şəkir qaşına,
Haqı var,güvənir sərvət daşına.
Doymaram dolansam yüz il başına,
Bu uzun ulləri Azərbaycanın.

Bakı təbəssümlə dedi bax bəri,
Ay da,həm günəş də mənə müştəri.
Qara qızıl bulağımın cövhəri,
Olur məş’əlləri Azərbaycanın.

Çox demirəm,qoy danışım,azımnan,
Qəlbimiz gül açsın bahar,yazımnan.
Xəbərsənmi benzinimnən,qazımnan
Açılıb lə’lləri Azərbaycanın.


Cümləmizi mən heyrətə salmışam,
Əmək çəkib qaydınıza qalmışam.
Yeddi bayraq,neçə orden almışam,
Uzundu dilləri Azərbaycanın.

Şəmşir arif olsun,əhli-dil olsun,
Oxusun gül olsun,qoy bülbül olsun.
Hər an qabaqcıldı,qabaqcıl olsun,
Yaşasın rəhbəri Azərbaycanın.

 

 


© 2014 - Bu sayt Milli-Mədəni İnkişafa Dəstək İctimai birliyinin dəstəyi ilə yaradılmışdır.
Site by: WebStudio.Az